top of page

Tips voor de OR en Publicaties

 

Arbomagazine (Reed Business)

 

Arbo (Kluwer/Vakmedianet)

 

Praktijkblad Ondernemingsraad (Reed Business)
 
OR-informatie (Kluwer/Vakmedianet)
  • Arbocatalogus op de werkvloer - oktober 2010

 
Onderzoek werken onder warme omstandigheden

In het kader van de opleiding Master of Science in occupational health and safety heeft Koen Zonneveld een uitgebreid onderzoek gedaan naar werken onder warme omstandigheden. Inclusief een voorstel voor een eenvoudige klimaat-test die op de werkvloer te gebruiken is. Zie Werken onder warme omstandigheden, vanwege de grootte: deel 1 en deel2

 

 

Bovenstaande tips en publicaties kunt u gratis downloaden, printen en ook aan andere OR-leden geven

bottom of page