top of page
Online cursus: OR en Wet op de ondernemingsraden

In deze online cursus leer je wat de rechten en bevoegdheden zijn van de ondernemingsraad en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen.

WOR online.png

Doelgroep

Nieuw in de OR

Ophalen kennis WOR

Duur cursus

3 - 4 uur

Kosten per persoon

€ 165,-

De online cursus WOR staat in een beveiligde leeromgeving. Je krijgt een link met een code waarmee je eenvoudig kunt inloggen

We beginnen met de bedoeling van de wetgever en hoe dat in de loop der tijd is veranderd. Waarom is er eigenlijk een Ondernemingsraad?

Daarna gaan we de volgende interessante zaken uitpluizen:

  • Informatierecht: op welke informatie heb je als OR recht?

  • Initiatiefrecht: een wettelijk recht om voorstellen te doen

  • Adviesrecht" wat houdt dat in en op welke punten heb je adviesrecht?

  • Instemmingsrecht: wat houdt dat in en op welke punten heb je instemmingsrecht?

  • Opdrachten die de wetgever aan de OR heeft gegeven

  • Overige zaken, zoals: benoemingsrecht, faciliteiten, ontslagverbod

  • OR-commissies: wat kun je als OR met commissies?

  • Geheimhouding: wanneer kan de OR geheimhouding opgelegd worden?

bottom of page